ÖSTRA STORGATAN 25 - 291 32 KRISTIANSTAD

073 - 517 41 79

Om mig

Psykoterapi

KBT

Min kliniska kompetens

Grundutbildning KBT, Leg. psykoterapeut och socionom, utbildad handledare i KBT. 

1989

var jag nyutexaminerad socionom vid Göteborgs universitet. Jag var därefter verksam inom socialtjänsten i Kristianstad inom utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras utvidgade nätverk.

2001 - 2003

läste jag grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, s.k steg 1, i regi av Orana AB och Uppsala universitet samtidigt som jag jobbade med familjebehandling i öppenvård inom socialtjänstens regi i Kristianstad.

2008

började jag jobba med psykisk ohälsa inom primärvård samt läste därefter vidare till Leg. psykoterapeut i KBT vid Linköpings universitet - psykoterapeutprogrammet under tre år. I januari 2013 tog jag min psykoterapeutexamen.

2011 - 2013

jobbade jag på en kirurgklinik i Blekinge med obesitas- och cancerpatienter.

2013 - 2018

arbetade jag på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kristianstad.

2018

utbildad till handledare i KBT på KBT Kompetens i Göteborg.

Genom åren har jag även breddat min kompetens genom att delta vid olika kompentenshöjande utbildningar och handledningar inom områden såsom OCD, ätstörningar, PTSD och ACT med flera.

Jag fortsätter kontinuerligt att vidareutbilda mig.