ÖSTRA STORGATAN 25 - 291 32 KRISTIANSTAD

073 - 517 41 79

Hur jag arbetar

Psykoterapi

KBT

Hur jag arbetar

Att göra en beteendeanalys är grunden i KBT (Kognitiv Beteende-Terapi).
Här beskriver vi de problem som du har och som vi skall arbeta med gemensamt.
Vi definierar mål och delmål i behandlingen och vi blir överens om hur vi skall göra för att nå målen tillsammans. 
En del av behandlingen bygger på att du får göra hemuppgifter mellan sessionerna – IN VIVO – i din verkliga livssituation, där förändringarna behöver göras för att bli funktionella i din vardag.

Kognitiv beteendeterapi bygger på den gemensamma nämnaren – beteende – att ha tankar, känslor och att prata är att “bete sig”, att göra vissa saker.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) bygger båda på psykoterapier med forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi och kunskaper om människans nervsystem.
Tonvikten i terapierna ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu.  

Mina kunskaper i KBT hjälper mig att komma med förslag på behandlingsinsatser som kan hjälpa dig att förändra dina beteenden. Jag kommer även att kunna undervisa dig om hur de problem du lider utav hänger ihop med andra beteenden, så kallad psykoedukation.
hand-in-hand

Behöver jag remiss ?

Nej, du kan söka både privat och via en remiss från din läkare eller psykolog på vårdcentralen.

Vill du söka privat så kontaktar du mig direkt på telefon 073 – 517 41 79 eller via email till info@mlforsberg.se. Du kan också använda formuläret på kontaktsidan.

Söker du via vårdcentralen, så följer du stegen nedan.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
REMISS

Först behöver du besöka din vårdcentral och be din läkare eller psykolog att skriva ut en remiss åt dig.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
SKICKA REMISS TILL MIG

Skicka din remiss till mig.
Marie-Louise Forsberg - leg. Psykoterapeut KBT, Östra Storgatan 25, 291 32 Kristianstad.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
TIDSBOKNING

Jag kommer sedan att kontakta dig för tidsbokning. Oftast sker detta per telefon.

Boka tid

Telefontider

Måndag - Fredag   08:30 - 09:00

Öppettider

Måndag - Fredag   09:00 - 17:00

Telefon-nummer

073 - 517 41 79

Email-adress

info@mlforsberg.se

Jag samarbetar med Region Skåne, vilket innebär att sjukvårdens patientavgifter gäller och du kan använda ditt högkostnadskort hos mig.
LÄS MER