Min kliniska kompetens: Grundutbildning KBT, Leg psykoterapeut och socionom, utbildad handledare och lärare i KBT.

1989 var jag nyutexaminerad socionom vid Göteborgs universitet. Jag var därefter verksam inom socialtjänsten i Kristianstad inom utrednings- och behandlingsarbete med barn-, ungdomar och deras utvidgade nätverk.

2001-2003 läste jag grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, s.k steg 1,  i regi av Orana AB och Uppsala universitet samtidigt som jag jobbade med familjebehandling i öppenvård i nom socialtjänstens regi i Kristianstad.

2008 började jag jobba med psykisk ohälsa inom primärvård samt läste därefter vidare till Leg. psykoterapeut i KBT vid Linköpings universitet; psykoterapeutprogrammet under tre år. I januari 2013 tog jag min psykoterapeutexamen.

2011-2013 jobbade jag på en kirurgklinik i Blekinge med obesitas- och cancerpatienter.

2013- 2018 arbetade jag på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kristianstad.

2018 Utbildad handledare och lärare i KBT på KBT Kompetens i Göteborg.

Genom åren har jag breddat min kompetens genom att delta vid olika kompetenshöjande utbildningar och handledningar såsom OCD, ätstörningar, PTSD och ACT m.fl.

Jag fortsätter kontinuerligt att vidareutbilda mig.