Att göra en beteendeanalys är grunden i KBT; Här beskriver vi de problem som du har och som vi ska arbeta med gemensamt. Vi definierar mål och delmål i behandlingen och vi blir överens om hur vi ska göra för att nå målen tillsammans.
En del av behandlingen bygger på att du får göra hemuppgifter mellan sessionerna – IN VIVO- i din verkliga livssituation, där förändringarna behöver göras för att bli funktionella för dig i din vardag.

Kognitiv beteendeterapi bygger på den gemensamma nämnaren beteende; att ha tankar, känslor och att prata är att ”bete sig”, göra vissa saker.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) bygger på psykoterapier med forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi och kunskaper om människans nervsystem.
Tonvikten i terapierna ligger på samspelet mellan individ och omgivning, här och nu.

Mina kunskaper i KBT hjälper mig att komma med förslag på behandlingsinsatser som kan hjälpa dig att förändra dina beteenden.
Jag kommer även att kunna undervisa dig om hur de problem du lider av hänger ihop med andra beteenden; s.k psykoedukation.